ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
หมู่ที่ 2 บ้านแม่หล่าย   ตำบลแม่หล่าย  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ (054) 646030
Email : maelaischool.pracha@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน

แผนที่โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)