ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
ด้วยโรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) กำหนดจัดกิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ จึงกำหนดจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ขึ้นในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เช่น การแข่งขันประกวดชุดรีไซเคิล การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์     การแสดง Science Show 
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2562,15:32   อ่าน 146 ครั้ง