ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เพื่อให้ครูได้รับความรู้จากการฝึกอบรมตามความถนัด วิชาที่รับผิดชอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป   ณ โรงเรียนบ้านนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2562,15:00   อ่าน 123 ครั้ง