ภาพกิจกรรม
การนิเทศ ติดตาม โรงเรียนในสังกัดตามนโยบาย ปี2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้ห้องเรียน โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2562,14:18   อ่าน 65 ครั้ง