ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการรับนักเรียนปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 64
กำหนดการรับนักเรียนปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 64
โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2563
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 63
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 63
การอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ( TOOL) MICROSFT TEAM และ G SUIT
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 63
การอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ( TOOL) MICROSFT TEAM และ G SUIT
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 63
การอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ( TOOL) MICROSFT TEAM และ G SUIT
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 63
การอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ( TOOL) MICROSFT TEAM และ G SUIT
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 63
การอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ( TOOL) MICROSFT TEAM และ G SUIT
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 63
เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา2563 ทุกระดับชั้น ของโรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 63
วันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 “ ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 63
การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน “แม่หล่ายเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 63
ประเมินโรงเรียน และห้องเรียนคุณภาพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 63
ผลแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา2562 ภาคเหนือ
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 62
การนิเทศโรงเรียนตามนบาย ปีทองแห่งการนิเทศภายในโรงเรียน โดยใช้ห้องเรียน โรงเรียนเป็นพื้นฐานเพื่อพัฒน
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 62
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 62