ปฐมวัย

นางสุดสวาท พัฒนสารินทร์
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาววิไลพร ต่อเขต
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3